mirAKS Harita

Karabaş Mah. Şahabettin Bilgisu Cad. Burcum Apt. 18/2 İzmit/Kocaeli
Tel +90 262 321 15 92
Tel +90 533 431 99 00
40 45 43.84 "K 29 55 50.85 "E
KAPAT
2009
mirAKS Harita
İMAR UYGULAMALARI
PARSELASYON
İFRAZ,TEVHİT,YOLA TERK
HALİHAZIR HARİTA ÜRETİMİ
İMAR PLANI ve UYGULAMASI
İNŞAAT TEKNİK ÖLÇÜMLERİ
PLANKOTE
YAPI APLİKASYONU (KOLON,ANKRAJ)
TEMEL ÜSTÜ VİZE KONTROLÜ
KÜBAJ HESABI
FENNİ MESULİYET , TUS
ASBUILD (ROLEVE)
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ ÇÖZÜMLERİ
CBS KAYNAK VERİ ÜRETİMİ
YAZILIM DESTEĞİ
2023
mirAKS Harita
YAPI KAYIT BELGESİ
İmar barışı kapsamında 31 Aralık 2017 tarihinden önce mevzuata aykırı yapılmış yapılara yapı kayıt belgesi alınabiliyor. Bu belge ile dairelere abonelikler bağlanabildiği gibi, yıkım ve para cezalarından da vazgeçiliyor. Ayrıca yapı kayıt belgesi alınan dairelere kat mülkiyeti de tesis edilebiliyor.
İmar barışı kapsamında mevzuata aykırı yapılara alınan yapı kayıt belgesi ne işe yarar?
1- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılara, talep halinde ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilir.

2- Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili 3194 sayılı Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.

3- Yapı Kayıt Belgesi alındıktan sonra yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın kullanım maksadı değişiklikleri de dahil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebiliyor.
Yapı kayıt belgesi başvuruları
Yapı kayıt belgesi başvuruları 31 Ekim 2018 tarihine kadar devam ediyor. Başvurusu onaylanan kimseler yapı kayıt belgesi ödemesini ise 31 Aralık 2018 tarihine kadar yapabiliyor. Yapı kayıt belgesi başvuruları e-devlet kapısından yapılıyor.
Yapı Kayıt Sistemi nedir?
Bakanlıkça 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi kapsamında imar mevzuatına aykırı yapıların kaydedilmesi için oluşturulan elektronik yazılım sistemi oluyor.
Yapı Kayıt Belgesi müracaatı
Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkili oluyor.

Yapı Kayıt Belgesi için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından, e-Devlet üzerinden Yapı Kayıt Sistemindeki Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle müracaatta bulunulabileceği gibi kurum ve kuruluşlara başvurulmak suretiyle de müracaatta bulunulabiliyor.

Müracaatın e-Devlet üzerinden yapılması durumunda, Yapı Kayıt Belgesi formunun eksiksiz olarak doldurulmasından ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılmasından sonra, Yapı Kayıt Sistemi tarafından oluşturulan Yapı Kayıt Belgesi talepte bulunan yapı sahibince e-Devlet üzerinden alınıyor.

Müracaat kurum ve kuruluşlara yapılmış ise, Yapı Kayıt Belgesi formu müracaat sahibinin beyanına göre eksiksiz olarak doldurulur, Yapı Kayıt Belgesi bedelinin yatırılması sağlanır, Yapı Kayıt Belgesi formu sistem üzerinden onaylanmak üzere Müdürlüğe gönderiliyor ve formun Müdürlükçe onaylanmasından sonra bir örneği talepte bulunan yapı sahibine veriliyor. Her yapı için sadece bir Yapı Kayıt Belgesi düzenleniyor.
Yapı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanıyor. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu yapı malikinin sorumluluğunda oluyor.